ساعت کاری : 9 الی 17
  • ​​​2461 - 726 - 0921

ویکی تحلیلگر

با ما در ارتباط باشید

یکی از فعالیت های کلیدی هر سازمانی اطلاع از وضعیت آتی فروش می باشد. بدون شک پیش بینی فروش را می توان یکی از مهمترین عملیات برنامه ریزی فروش دانست. بهره برداری از فرصت ها در گرو پیش بینی دقیقی از آینده بازار و فروش آتی شرکت است. ردپای پیش بینی ها را در سراسر فرآیند مدیریت فروش از تعیین اهداف فروش، برآورد تعداد نفرات تیم فروش، طراحی سیستم های انگیزشی و شاخص های کلیدی عملکرد می توان یافت. در این دوره پس از آشنایی با مجموعه ای از مدل های پیش بینی در شرایط مختلف نظیر عدم قطعیت، پر ریسک و کمبود اطلاعات، مثال هایی از کاربرد این مدل ها در شرایط واقعی طرح خواهد شد‌. این مثال ها از کسب و کارهای ایرانی و  با هدف درک بهتر مفاهیم ارائه شده، ملاحظات و نکات کلیدی به هنگام استفاده از این مدل ها می باشد.
برای اطلاع از شرایط دوره، ثبت نام و زمان برگزاری با شماره زیر تماس بگیرید
​​​​​​​
0993-591-2650