ساعت کاری : 9 الی 17
  • ​​​2461 - 726 - 0921

ویکی تحلیلگر

با ما در ارتباط باشید

ویکی تحلیلگر، یک مرجع تخصصی برای
​​​​​​​ مدیران و کارشناسانِ کسب و کارها، درباره الگوهای
 تحلیل و تصمیم گیری است.

 تحلیل و تصمیم گیری، از مهم ترین وظایف مدیران و کارشناسان هر سازمانی است. تحلیل عملکرد شرکت و   سپس تصمیم گیری براساسِ آن، یک رویکرد سیستماتیک برای معرفی و مدیریتِ تغییر در شرکت ها ست. از تحلیل مسایل کسب و کار به منظور شناسایی روندها، الگوها و لزوم تغییر در نحوه فعالیت سازمان ها  استفاده می شود.

درباره ویکی تحلیلگر

ارائه متفاوتی از یادگیری حین عمل

استفاده از دانش تحلیل ، به منظور تصمیم گیری در مسایل روزمره کسب و کار
برای مدیران و کارشناسان


مشاوره فروش و بازاریابی برای شرکت ها

ارائه خدمات مشاوره کسب و کار

خدمات مشاوره بازاریابی و فروش
​​​​​​​برای کسب و کارها 
دوره های آموزشی بازاریابی و فروش برای شرکت ها

برگزاری دوره های آموزشی بازاریابی و فروش برای شرکت ها

برگزاری دوره های آموزشی اختصاصی
با هدف ارتقای مهارت های تحلیلی پرسنل در موضوعات بازاریابی و فروش