ساعت کاری : 9 الی 17
  • ​​​2461 - 726 - 0921

ویکی تحلیلگر

با ما در ارتباط باشید

وبلاگ

استفاده از توزیع نرمال در قیمت گذاری و تحلیل قیمت های بازار

استفاده از توزیع نرمال در قیمت گذاری و تحلیل قیمت های بازار
قیمت گذاری یکی از مهم ترین و چالشی ترین تصمیم های یک شرکت است. قیمت را تنها عنصر آمیخته بازاریابی می داندد که منجر به درآمد زایی می شود، پس ضروری است تا بتوان تعیین قیمت را براساس یک روش علمی و در عین حال کاربردی تعیین نمود. این روش مبتنی بر داده های جمع آوری شده از قیمت های رقبا و تحلیل آن براساس منحنی نرمال می باشد.
ادامه مطلب

توزیع نرمال و کاربرد آن در تحلیل داده ها

توزیع نرمال و کاربرد آن در تحلیل داده ها
از توزیع نرمال می توان در تفسیر یا برآورد احتمال وقوع بسیاری از پدیدهای دنیای واقعی استفاده نمود. از این توزیع می توان در پیش بینی فروش دوره آتی و نیز هدفگذاری ادواری برای یک شرکت نیز استفاده نمود. آشنایی با قوانین این توزیع می تواند در بسیاری از تحلیل های پیشامدهای پیرامون کسب و کارها نیز مفید باشد.
ادامه مطلب