ساعت کاری : 9 الی 17
  • ​​​2461 - 726 - 0921

ویکی تحلیلگر

با ما در ارتباط باشید

وبلاگ

خطای شناختی؛ سوگیری مقصر یابی (blame bias)

خطای شناختی؛ سوگیری مقصر یابی (blame bias)
ما دوست داریم از شکست هایمان درس بگیریم و یک اشتباه را دو بار تکرار نکنیم، اما از طرفی علاقه ای هم نداریم که با دقت و موشکافی به خطاهایمان نگاه کنیم؛ به همین دلیل، خود ارزیابی و تحلیلی که بعد از هر شکست، انجام می دهیم محدود و کوتاه است.
ادامه مطلب

خطای شناختی؛ سوگیری ظاهر (appearance bias)

خطای شناختی؛ سوگیری ظاهر (appearance bias)
جمله کلیشه ای در سوگیری ظاهر : من آدم هایی را که با آن ها سروکار دارم خوب می فهمم؛ آن ها را همانطور که واقعا هستند می بینم.   ما آدم ها را آن طور که واقعا هستند نمی بینیم، بلکه آن طور که در ظاهر به نظرمان می رسند می بینیم و ظواهر آن ها معمولا گمراه کننده است.   اولا آدم ها خودشان را عادت داده اند …
ادامه مطلب

خطای شناختی؛ سوگیری قطعیت (conviction bias)

خطای شناختی؛ سوگیری قطعیت (conviction bias)
ما عقیده ای داریم که به نحوی برای ما جذاب و خوشایند است، اما از درون، تردیدهایی درباره درستی آن داریم. حال برای زدودن این تردیدها و متقاعدکردن خودمان شروع به زیاده روی در باور داشتن به عقیده مان می کنیم در نتیجه ماشه سوگیری قطعیت در ما فعال شده و موجب خطا در تصمیم گیری هایمان خواهد شد.
ادامه مطلب

خطای شناختی؛ سوگیری تایید چیست؟ (confirmation bias)

خطای شناختی؛ سوگیری تایید چیست؟ (confirmation bias)
هیجان ها به طور پیوسته و بدون اینکه خودمان آگاه باشیم، در حال تاثیرگذاری روی فرآیند تفکر و تصمیم گیری ما هستند. ما از ایده هایی که برایمان ناخوشایند هستند دوری می کنیم و ایده هایی را به ذهن راه می دهیم که به ما حس برتری و قدرت بدهند. شناسایی سوگیری های شناختی می تواند دریچه ای به خردورزی در زندگی و کسب و کار ما باشد.
ادامه مطلب

چگونه برای پیش بینی فروش از قضیه چبیشف استفاده کنیم؟

چگونه برای پیش بینی فروش از قضیه چبیشف استفاده کنیم؟
در پیش بینی های فروش، مواردی پیش می‌آید که داده‌های فروش گذشته، توزیع نرمال ندارند. به این ترتیب بیشتر پیش‌فرض‌های مربوط به پیش بینی های فروش محقق نشده و نتایج حاصل از آن‌ها ممکن است باعث گمراهی تحلیلگر شود. سوالی که اینجا پیش می‌آید این است که اگر داده‌های فروش گذشته، توزیع نرمال نداشته باشند، چه باید کرد؟
ادامه مطلب

چگونه روند فروش را محاسبه کنیم؟

چگونه روند فروش را محاسبه کنیم؟
روند به معنی الگوی افزایشی یا کاهشی یک سری زمانی است. یک سری های زمانی شامل متغیر وابسته و مستقل می باشد. در پیش بینی های فروش، متغیر وابسته  فروش و متغیر مستقل زمان می باشد. معمولا شرکت ها روند فروش گذشته را بدست آورده و سپس با اعمال آن روی فروش دوره جاری، اقدام به پیش بینی فروش دوره آتی می کنند. 
ادامه مطلب