ساعت کاری : 9 الی 17
  • ​​​2461 - 726 - 0921

ویکی تحلیلگر

با ما در ارتباط باشید

استفاده از توزیع نرمال در قیمت گذاری و تحلیل قیمت های بازار

 

 

 

 

یک شرکت تولیدکننده ابزار برقی به منظور بازنگری در لیست قیمت محصولات خود، اقدام به جمع آوری قیمت محصولات مشابه رقبا نموده است. گزارش شده است که میانگین قیمت برای محصول دریل شارژی در سطح فروشگاه های شهر، 1.250.000 تومان با انحراف معیار 70.000 تومان است.

  1. آیا می توان با استفاده از درصدهای قانون تجربی، توزیع قیمت فروش این کالا را توصیف کنیم؟
  2. آیا قیمت 1.400.000 تومان برای این کالا یک قیمت پرت است؟

برای پاسخ به سوالات بالا ابتدا باید فواصل یک، دو، سه انحراف معیار را به صورت جدول زیر تهیه کنیم:

فاصله برحسب انحراف معیارفاصله به توماندرصد
میانگین بعلاوه، منهای یک انحراف معیار1.180.000 تا 1.320.00068.2
میانگین بعلاوه، منهای دو انحراف معیار1.110.000 تا 1.390.00095.4
میانگین بعلاوه، منهای سه انحراف معیار1.040.000 تا 1.460.00099.7

 

براساس قیمت های جدول بالا، بیشترین احتمال قیمت ها در ردیف اول قرار خواهند داشت. در این بازه قیمتی بدلیل میانگین قیمت های بازار،  مصرف کننده مقاومت زیادی در برابر قیمت نخواهد داشت. پله های بعدی قیمت به ترتیب غیرعادی و پرت از دید خریدار خواهند بود. محدوده ای که شرکت در قیمت گذاری می باید دلیلی برای اتخاذ این استراتژی قیمت گذاری (نظیر برند، خدمات پس از فروش، تنها تولیدکننده و...)داشته باشند.

برای پاسخ به سوال دوم کافیست که قیمت ذکر شده را ابتدا از میانگین قیمت کسر کنیم. در نتیجه به عدد 150.000 تومان می رسیم. 

سپس این عدد را بر انحراف معیار بدست آمده از قیمت های بازار(70.000 تومان) تقسیم می کنیم، که عدد بدست آمده 2.1 می باشد. این مقدار نشان می دهد که قیمت مذکور یک قیمت غیرعادی است، زیرا به اندازه بیش از دو انحراف معیار بالاتر از میانگین قرار دارد.