ساعت کاری : 9 الی 17
  • ​​​2461 - 726 - 0921

ویکی تحلیلگر

با ما در ارتباط باشید

تعریف ریسک و عدم قطعیت

ریسک و عدم قطعیت :

معنای عدم قطعیت و ریسک و تمایز بین آن ها حتی برای برخی از کارشناسان این حوزه مبهم به نظر می رسد و تعاریف گوناگونی از هرکدام وجود دارد. فرانک نایت(Frank  Knight)، اقتصاد دان دانشگاه شیکاگو در کتاب "ریسک، عدم قطعیت و سود" می نویسد:"واقعیت مهم این است که ریسک در برخی مواقع کمیتی است که امکان اندازه گیری اش وجود دارد، در حالیکه در مواقع دیگر چنین ویژگی ای را ندارد.... به نظر می رسد که عدم قطعیتِ قابل اندازه گیری، یا در واقع همان "ریسک"، همان طور که از این واژه استفاده خواهیم کرد، زمین تا آسمان با کمیت غیرقابل اندازه گیری ای که در واقع اصلا عدم قطعیت نیست، فرق دارد."

بیشتر سردرگم شدید!

برای شفاف سازی سردرگمی همیشگی که درباره این واژه ها شاهدش هستیم، نایت تعاریف خود را بدین صورت ارئه کرد :

"اگر نتوانیم احتمالی را برای رویدادی قائل شویم، آن رویداد غیرقطعی است. اگر بتوانید احتمالی را برای رویدادی بیان کنید، آن را می توان ریسک در نظر گرفت."

به عبارت دیگر عدم قطعیت یعنی نبود قطعیت کامل، وجود بیش از دو گزینه ممکن، که نتیجه، وضعیت، خروجی و مقدار درست و واقعی آن معلوم نیست. برای مثال می گوییم، 60 درصد احتمال دارد که اندازه یک بازار طی پنج سال آینده بیش از دو برابر شود.

ریسک وضعیتی از عدم قطعیت است که در آن برخی از گزینه های ممکن با زیان، فاجعه یا دیگر نتایج مطلوب همراه باشد. ریسک قابل مدیریت است؛ درحالی‌که عدم قطعیت قابل کنترل نیست. شما می‌‌توانید برای ریسک‌‌های وقوع وقایع، احتمالی را در نظر بگیرید؛ درحالی‌که برای نتایج چندگانه یک واقعه در شرایط عدم قطعیت قادر به این کار نیستید.برای مثال، معتقدیم 40 درصد احتمال دارد، پیش بینی فروش سال آینده یک شرکت به میزان ده میلیارد تومان باشد و تا مقدار پانزده میلیارد تومان نیز در شرایط هیجانی بازار افزایش یابد.