ساعت کاری : 9 الی 17
  • ​​​2461 - 726 - 0921

ویکی تحلیلگر

با ما در ارتباط باشید

خطای شناختی شناختی؛ سوگیری میانبر ذهنی احساسات

میانبر ذهنی احساسات(Affect Heuristic) چیست؟

بسیاری از قضاوت های ما برحسب ارزیابی های هیجانی و احساساتی ما شکل می گیرد، در حالیکه این ارزیابی ها حتی قبل از اینکه هیچ استدلال شناختی صورت گیرد بوجود می آیند. این ارزیابی های احساسی اغلب آگاهانه نیستند و محققان شواهدی عرضه کرده اند که نشان می دهد انسان ها به جای اینکه درگیر تحلیل های دقیق و فرآیند استدلال منطقی شوند از چنین شیوه هایی استفاده می کنند تا تصمیمات خود را شکل دهند.

وقتی افراد خیلی گرفتارند و در تنگنای زمانی قرار دارند، معمولا از میانبر ذهنی احساسات برای قضاوت هایشان استفاده می کنند که جلوه ای از عملکرد سیستم یک فکری است که کانمن و تورسکی در کتاب تفکر سریع و آهسته خود به آن پرداخته اند.

برای مثال، ارزیابی های صورت گرفته درباره افرادی که متقاضی استخدام هستندف می تواند متاثر از عوامل متعددی باشد که به لحاظ احساسی مدیران را تحت تاثیر قرار می دهند، اما واقعا ربطی به کیفیت و شایستگی فرد متقاضی ندارند. یکی از این شاخص ها می تواند مقایسه فرد با نفر قبلی باشد. عامل دیگر وضعیت روحی و روانی مدیر به هنگام بررسی است یا میزانی که یک فرد متقاضی استخدام، او را به یاد همسر سابقش می اندازد.

شرایط محیطی ای که بر احساسات موثرند نیز می تواند بر تصمیم گیری تاثیرگذار باشد. در روزهای آفتابی فروش بالا یا پایین می رود، چرا که فروشنده ها در حال و هوای متفاوتی قرار دارند. آب و هوا می تواند روحیه خوشبینی یا بدبینی را به آنها القا کرده باشد

نمونه دیگر از این میانبر ذهنی را می توانیم در تبلیغات و اثر آن بر تصمیم گیری خرید مشتریان مشاهده کنیم. تبلیغات می تواند احساسات بیننده را تحریک کرده و آنها را به خرید ترغیب نماید.