ساعت کاری : 9 الی 17
  • ​​​2461 - 726 - 0921

ویکی تحلیلگر

با ما در ارتباط باشید

وبلاگ

استفاده از توزیع نرمال در قیمت گذاری و تحلیل قیمت های بازار

استفاده از توزیع نرمال در قیمت گذاری و تحلیل قیمت های بازار
قیمت گذاری یکی از مهم ترین و چالشی ترین تصمیم های یک شرکت است. قیمت را تنها عنصر آمیخته بازاریابی می داندد که منجر به درآمد زایی می شود، پس ضروری است تا بتوان تعیین قیمت را براساس یک روش علمی و در عین حال کاربردی تعیین نمود. این روش مبتنی بر داده های جمع آوری شده از قیمت های رقبا و تحلیل آن براساس منحنی نرمال می باشد.
ادامه مطلب

توزیع نرمال و کاربرد آن در تحلیل داده ها

توزیع نرمال و کاربرد آن در تحلیل داده ها
از توزیع نرمال می توان در تفسیر یا برآورد احتمال وقوع بسیاری از پدیدهای دنیای واقعی استفاده نمود. از این توزیع می توان در پیش بینی فروش دوره آتی و نیز هدفگذاری ادواری برای یک شرکت نیز استفاده نمود. آشنایی با قوانین این توزیع می تواند در بسیاری از تحلیل های پیشامدهای پیرامون کسب و کارها نیز مفید باشد.
ادامه مطلب

شاخص چولگی و کاربرد آن در تحلیل داده های فروش

شاخص چولگی و کاربرد آن در تحلیل داده های فروش
پراکندگی(واریانس و انحراف معیار) تا اندازه زیادی اطلاعات در خصوص سایر ویژگی های فروش به ما می دهند. ولی دانستن اینکه توزیع داده های فروش قرینه هست یا دارای چولگی مثبت و منفی است، اطلاع مفید دیگری است که به تجسم چگونگی توزیع مشاهدات حول میانگین فروش کمک می کند.
ادامه مطلب

قانون نمونه پنج تایی چیست؟

قانون نمونه پنج تایی چیست؟
شرایطی را در نظر بگیرید که بدلیل زمان محدود و یا هزینه های بالا امکان بررسی از جامعه بزرگی را در اختیار ندارید. در این مطلب قانون بسیار ساده ای از آمار را برای شما توضیح می دهیم که می توانید در زمانی کم و با هزینه بسیار پایین این بررسی را انجام دهید.
ادامه مطلب

تعریف ریسک و عدم قطعیت

تعریف ریسک و عدم قطعیت
معنای عدم قطعیت و ریسک، حتی برای برخی از کارشناسان این حوزه مبهم به نظر می رسد. تعاریف گوناگونی از هرکدام وجود دارد. در این آشفته بازار سردرگمی، حرفه های گوناگون همچنان به افزودن تعاریف منحصربه فرد خودشان از ریسک و عدم قطعیت ادامه می دهند. در ادامه می خواهیم تعریف روشن تری از این دو واژه را ارائه کنیم.
ادامه مطلب

تحلیل و تصمیم گیری در طبقه بندی بلوم

تحلیل و تصمیم گیری در طبقه بندی بلوم
مراحل رسیدن به مهارت تحلیل و تصمیم گیری در سازمان کدامند؟ چگونه می توان براساس یک سلسله مراتب از یادگیری به این مهارت دست یافت؟ در این مطلب، شش مرحله براساس طبقه بندی شناختی بنیامین بلوم توضیح داده شده است.
ادامه مطلب